دسته: گزارش

۰

زنان و توسعۀ روستایی در ایران

نویسنده: سعیده جعفرپور اکثر دانشمندان به مقولۀ فقر توجه کرده‌اند. از عرفا گرفته تا فلاسفه و پیامبران هم راجع‌به آن صحبت کرده‌اند. اثر آن بر زندگی انسان‌ها از هر نوع بیماری مهلک‌تر است؛ چراکه...

۰

زنان؛ کسب‌وکار و قانون

نویسنده: مژگان جعفریان   با مطالعۀ قوانین جمهوری اسلامی ایران، قوت‌ها و ضعف‌های آن در قبال حقوق نیمی از جمعیت کشور نمایان می‌شود. این واقعیت که قوانین باید مطابق با روند توسعۀ کشور بازنگری و...

۰

زنان مجلس‌نشین و مطالبات زنان

نویسنده: الهه نیک‌سرشت کمپین پیش به‌سوی تغییر چهرۀ مردانۀ مجلس نام کمپینی است که جمعی از فعالان مدنی و حقوق زنان اعلام عمومی کردند. قرار است اعضای این کمپین در انتخابات مجلس دهم که...

۰

خوان هزارگوش مطالبات

نویسنده: سعیده جعفرپور دوستی می‌گفت شبیه سفره‌ای است که از هر سمتش برای جمع‌کردن می‌روی، اضطراب سمت دیگر می‌گیردت. اگر از سمت حقوقی نزدیک شویم، مقدار چشمگیری تقنین و اصلاح قانون نیاز داریم. از...

۰

نگاهی بر کمپین «پیش به‌سوی تغییر چهرۀ مردانۀ مجلس»

نویسنده: مریم بهرمن ضعفی در ارزیابی عملکرد فعالیت‌های فردی و گروهی وجود دارد و آن ضعف این است که کمتر فرد یا جمعی برای انجام «ندادن» کاری مؤاخذه می‌شود، کمتر فرد یا جمعی به‌دلیل...