دسته: مقاله

۰

غیرت؛ خشونت روانی و در تعارض با کرامت انسانی

نویسنده: فرشته کیان‌پور     عمق ریشه‌های نظام مردسالاری موجب رسوخ ارزش‌های آن در ذهن افراد جامعه شده است. نهادها و مفاهیم و ارزش‌های برساختۀ این نظام که استحکام‌بخش پایه‌های آن شده، در ناخودآگاه افراد...

۰

توسعه و نقش‌آفرینی زنان روستایی

نویسنده: مژگان جعفریان مقدمه توسعه فرایندی از تغییر و دگرگونی است که نه‌تنها درزمینۀ اقتصادی، بلکه بر ساختار اجتماعی و سازمان سیاسی و سرانجام، قوانینی که رفتارهای انسانی را در جامعه هدایت می‌کند، نیز...

۰

کنشگری زمان و مکان نمی‌شناسد

نویسنده: الهه نیک‌سرشت ارائۀ تعریفی معین و ثابت از کنشگری بسیار دشوار است، اما می‌دانیم که مفهوم کنشگری از دل تفکر و رفتار فعالانه و در طیفی از مباحث، مانند بحث‌ها در رسانه‌ها و...

۰

من، زن، مادر، انسان

نویسنده: زهره مسعودپور*   مفهوم فرهنگ، همراه با مفهوم جامعه، از مفاهیمی است که در جامعه‌شناسی فراوان به‌کار می‌رود. فرهنگ عبارت است از ارزش‌هایی که اعضای یک گروه معین دارند و هنجارهایی که از...

۰

حنجرۀ زنانه: ساکت!

نویسنده: سعیده جعفرپور   فیلم‌های صامت بخش ارزشمندی از سینما هستند. قسمتی از تاریخ هنرند که با پیوستن صدا به آن‌ها فیلم هم رنگ زندگی واقعی را گرفت؛ فرهنگ از سکوت خارج شد و...

۰

زنان در عرصۀ اقتصاد

نویسنده: مژگان جعفریان مقدمه مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در دنیای امروز در مباحث توسعۀ اقتصادی مطرح شده است. در تعریفی از توسعۀ اقتصادی آمده است: «رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های...

۰

نوشتار زنانه؛ قسمت اول

‌نویسنده: سولماز دهقانی از قرن هفدهم به این سو که نوشتار زنانه با همۀ فراز و فرود آن در حال شکل‌گرفتن بود، نوشته‌های زنان بیشتر در قالب نامه‌نگاری‌های عاشقانه و یادداشت‌های روزانه و گاه...

۰

جنسیت و توسعه

نویسنده: مهسا نامداری چکیده توسعه در عرف رایج عبارت است از سرمایه‌گذاری در کارهایی که موجب واردکردن تغییراتى در سازمان اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگی نظام می‌شود. جهت این تغییرات عموماً به‌طرف رشد است...

۰

زنان و کار و خشونت کلامی

نویسنده: سعیده جعفرپور ـ وقتی کار رُ به یه ضعیفه بسپرن، بهتر از این نمی‌شه! ـ یه مشت دختر جوون رُ گذاشتن سر کار .مردا و پسرا باید بیکار باشن… ـ دخترمجرد کار می‌خواد...