دسته: مقاله

۰

معرفی مقاله “مدرنیته و خودکشی زنان و دخترانِ لک”

مقالۀ «مدرنیته و برررسی خودکشی زنان و دختران لک» به‌کوشش محققان، غلام‌رضا جمشیدی‌ها و سیاوش قلی‌پور، موضوع خودکشی زنان و دختران سرزمین لک را بررسی و تبیین می‌کند. نرخ خودکشی در چهار استان ایلام،...

۰

نابرابری و مسئولیت جمعی

نویسنده: مژگان جعفریان نابرابری خوب نیست. برای هیچ انسانی خوشایند نیست در نابرابری زندگی کند. تصویر دادگاهی که قاضی آن طرفین دعوی را با یک نگاه قضاوت نمی‌کند، چقدر آزاردهنده است یا تصور محیط...

۰

تصور از بدن و سلبریتی‌های مجازی

نویسنده: نوبهار محجوب   با تشدید فرایند جهانی‌شدن، شاهد شکل‌گیری پدیدۀ جهانی‌شدن فرهنگی هستیم و این فرایند از رسانه­­­های خود جدا نیست. وجود رسانه‌­هایی همچون رایانه و امکانات آن مثل اینترنت و چت و...

۰

غیرت؛ خشونت روانی و در تعارض با کرامت انسانی

نویسنده: فرشته کیان‌پور     عمق ریشه‌های نظام مردسالاری موجب رسوخ ارزش‌های آن در ذهن افراد جامعه شده است. نهادها و مفاهیم و ارزش‌های برساختۀ این نظام که استحکام‌بخش پایه‌های آن شده، در ناخودآگاه افراد...

۰

توسعه و نقش‌آفرینی زنان روستایی

نویسنده: مژگان جعفریان مقدمه توسعه فرایندی از تغییر و دگرگونی است که نه‌تنها درزمینۀ اقتصادی، بلکه بر ساختار اجتماعی و سازمان سیاسی و سرانجام، قوانینی که رفتارهای انسانی را در جامعه هدایت می‌کند، نیز...

۰

کنشگری زمان و مکان نمی‌شناسد

نویسنده: الهه نیک‌سرشت ارائۀ تعریفی معین و ثابت از کنشگری بسیار دشوار است، اما می‌دانیم که مفهوم کنشگری از دل تفکر و رفتار فعالانه و در طیفی از مباحث، مانند بحث‌ها در رسانه‌ها و...

۰

من، زن، مادر، انسان

نویسنده: زهره مسعودپور*   مفهوم فرهنگ، همراه با مفهوم جامعه، از مفاهیمی است که در جامعه‌شناسی فراوان به‌کار می‌رود. فرهنگ عبارت است از ارزش‌هایی که اعضای یک گروه معین دارند و هنجارهایی که از...

۰

حنجرۀ زنانه: ساکت!

نویسنده: سعیده جعفرپور   فیلم‌های صامت بخش ارزشمندی از سینما هستند. قسمتی از تاریخ هنرند که با پیوستن صدا به آن‌ها فیلم هم رنگ زندگی واقعی را گرفت؛ فرهنگ از سکوت خارج شد و...

۰

زنان در عرصۀ اقتصاد

نویسنده: مژگان جعفریان مقدمه مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در دنیای امروز در مباحث توسعۀ اقتصادی مطرح شده است. در تعریفی از توسعۀ اقتصادی آمده است: «رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های...

۰

نوشتار زنانه؛ قسمت اول

‌نویسنده: سولماز دهقانی از قرن هفدهم به این سو که نوشتار زنانه با همۀ فراز و فرود آن در حال شکل‌گرفتن بود، نوشته‌های زنان بیشتر در قالب نامه‌نگاری‌های عاشقانه و یادداشت‌های روزانه و گاه...