دسته: مقاله

۰

دختران خیابان انقلاب فریاد زدند

تهیه‌شده در هیأت تحریریهٔ مشیانه • مقدمه با قطعیت نمی‌دانیم ایدۀ ایستادن بر سکویی در خیابان انقلاب چگونه به ذهن ویدا موحد رسید. تا مدتی نامش نیز برای فعالان اجتماعی و برای حامیانش نامشخص...

۰

زنان مدرن ایرانی و «هویت اضافی»

نویسنده: امل کهساریان نخستین تعریفی که از زنان به ذهن متبادر می‌شود، تعریفی دووجهی است. در وجه نخست، زن را در رابطه با «دیگری» تعریف می‌کنند. این «دیگری» ممکن است فرزند یا همسر یا...

۰

آیا مردان فرادستند؟

نویسنده: سوسن شریعتی «آن‌ها هم مرد به‌دنیا نمی‌آیند، مرد می‌شوند.» مردان فرادست نیستند که هستند. به‌چشم خویشتن می‌بینیم. هم ما زنان می‌بینیم و هم مردان احساس می‌کنند و مسجل می‌دانند و بر همان اساس،...

۰

فروغ آزاد

نویسنده: بهار فروتن سخن‌گفتن از زن و دغدغه‌مندى دربارۀ مسائل زنان چیزى نیست که نیاز به آن حس نشود. یکى از زنان تأثیرگذار ادبیات ایران کسی نیست جز فروغ فرخزاد. وقتى سخن از فروغ...

۰

خطای قانونگذاری در حقوق طبیعی

نویسنده: سعیده جعفرپور حقوقی که انسان‌ها در زندگی دارند و می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: حقوق طبیعی و حقوق تشریعی. از حقوق طبیعی که آن‌ها را با...

۰

خشونت خانگی

نویسنده: سولماز دهقانی چندی پیش در مهمانی‌ای بودیم و یکی از حضار خبری خواند با این مضمون که «مرد خشمگینی زن خود را در بلوار چمران به بیرون از ماشین پرتاب کرد و زن...

۰

نکاتی آسیب‌شناسانه دربارۀ عورت‌نمایی

نویسنده: ایمن جلیلی برای آن‌ها که به زخم‌ها مرهمی از جنس بیماری می‌نهند. سال‌های ابتدایی دهۀ هفتاد تازه دانشگاه قبول شده بودم. شهری که در آن بزرگ شده بودم، شهری کوچک و آرام و...

۰

تصور از بدن در کودکان

نویسنده: غزال شولی‌زاده در دهه‌های گذشته تحقیقات نشان داده است که نارضایتی از بدن در بین کودکان و نوجوانان در اکثر جوامع در حال گسترش است. کودکان از سن ۳تا۴سالگی تا حد زیادی شروع به...

۰

زنان روستایی، سرمایه‌های پنهان ملی

نویسنده: مژگان جعفریان جوان و زیباست. وقتی می‌خندد، صورتش پر از چین‌های ریز و درشت می‌شود. میوه‌ها را با دقت در جعبه‌ها می‌چیند و برایم از زندگی سخت و پُرمشقتش می‌گوید، از بچه‌های کوچکی...