دسته: مقاله

۰

تابوهای غذای در دوران بارداری و شیردهی در کشورهای در حال توسعه

نویسنده: نوا جامعۀ سالم نیازمند کودکان سالم است. وضعیت تغذیه‌ای مادران از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده برای رشد جنین و کودک است و تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر جنین و کودک می‌گذارد. برای نمونه،...

۰

افسردگی جنسیتی‌شده

نویسنده: مریم یاسمین در دهه‌های اخیر در مقاله‌های علمی مختلف و به‌تبع آن رسانه‌های عمومی، بسیار با این موضوع مواجه می‌شویم که بعضی از بیماری‌های فیزیکی و روانی در زنان یا مردان به‌شکل چشمگیری...

۰

داد و ستد لذت یا اعمال قدرت

نویسنده: نوبهار محجوب در اقوام ما بانوی بسیار متدینی است که به کوچک‌ترین رابطه حتی رابطۀ معمولی با نامحرم یا پوشش نامناسب دخترهای فامیل حساس است. او پسری دارد که به اقتضای جوانی، دوست‌دختر...

۰

حق زنان بر شهر

نویسنده: سولماز دهقانی حق بر شهر[۱] مفهومی است که هنری لوفور[۲]، فیلسوف فرانسوی در دهۀ ۱۹۷۰ آن را مطرح کرد. در آرای لوفور، شهر جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه ایجادکنندۀ وجود و خودآگاهی در شهروندان...

۰

دختران خیابان انقلاب فریاد زدند

تهیه‌شده در هیأت تحریریهٔ مشیانه • مقدمه با قطعیت نمی‌دانیم ایدۀ ایستادن بر سکویی در خیابان انقلاب چگونه به ذهن ویدا موحد رسید. تا مدتی نامش نیز برای فعالان اجتماعی و برای حامیانش نامشخص...

۰

زنان مدرن ایرانی و «هویت اضافی»

نویسنده: امل کهساریان نخستین تعریفی که از زنان به ذهن متبادر می‌شود، تعریفی دووجهی است. در وجه نخست، زن را در رابطه با «دیگری» تعریف می‌کنند. این «دیگری» ممکن است فرزند یا همسر یا...

۰

آیا مردان فرادستند؟

نویسنده: سوسن شریعتی «آن‌ها هم مرد به‌دنیا نمی‌آیند، مرد می‌شوند.» مردان فرادست نیستند که هستند. به‌چشم خویشتن می‌بینیم. هم ما زنان می‌بینیم و هم مردان احساس می‌کنند و مسجل می‌دانند و بر همان اساس،...

۰

فروغ آزاد

نویسنده: بهار فروتن سخن‌گفتن از زن و دغدغه‌مندى دربارۀ مسائل زنان چیزى نیست که نیاز به آن حس نشود. یکى از زنان تأثیرگذار ادبیات ایران کسی نیست جز فروغ فرخزاد. وقتى سخن از فروغ...

۰

خطای قانونگذاری در حقوق طبیعی

نویسنده: سعیده جعفرپور حقوقی که انسان‌ها در زندگی دارند و می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: حقوق طبیعی و حقوق تشریعی. از حقوق طبیعی که آن‌ها را با...