نویسنده: مشیانه

۰

دختران خیابان انقلاب فریاد زدند

تهیه‌شده در هیأت تحریریهٔ مشیانه • مقدمه با قطعیت نمی‌دانیم ایدۀ ایستادن بر سکویی در خیابان انقلاب چگونه به ذهن ویدا موحد رسید. تا مدتی نامش نیز برای فعالان اجتماعی و برای حامیانش نامشخص...

۰

زنان مدرن ایرانی و «هویت اضافی»

نویسنده: امل کهساریان نخستین تعریفی که از زنان به ذهن متبادر می‌شود، تعریفی دووجهی است. در وجه نخست، زن را در رابطه با «دیگری» تعریف می‌کنند. این «دیگری» ممکن است فرزند یا همسر یا...

۰

آیا مردان فرادستند؟

نویسنده: سوسن شریعتی «آن‌ها هم مرد به‌دنیا نمی‌آیند، مرد می‌شوند.» مردان فرادست نیستند که هستند. به‌چشم خویشتن می‌بینیم. هم ما زنان می‌بینیم و هم مردان احساس می‌کنند و مسجل می‌دانند و بر همان اساس،...

۰

فروغ آزاد

نویسنده: بهار فروتن سخن‌گفتن از زن و دغدغه‌مندى دربارۀ مسائل زنان چیزى نیست که نیاز به آن حس نشود. یکى از زنان تأثیرگذار ادبیات ایران کسی نیست جز فروغ فرخزاد. وقتى سخن از فروغ...

۰

خطای قانونگذاری در حقوق طبیعی

نویسنده: سعیده جعفرپور حقوقی که انسان‌ها در زندگی دارند و می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: حقوق طبیعی و حقوق تشریعی. از حقوق طبیعی که آن‌ها را با...

۰

«سرزمین مأمورهای مخفی»

«می‌خندم: اما همچین چیزی امکان نداره! با هوشیاری نگاهم می‌کند. می‌گوید: همه چیز ممکنه ،هیچ‌وقت نمی‌شه گفت چیزی ممکن نیست. مادرش موافقت می‌کند. می‌گوید: کی فکرشو می‌کرد که یه دیوار ساخته بشه؟ اونم محال...

۰

خشونت خانگی

نویسنده: سولماز دهقانی چندی پیش در مهمانی‌ای بودیم و یکی از حضار خبری خواند با این مضمون که «مرد خشمگینی زن خود را در بلوار چمران به بیرون از ماشین پرتاب کرد و زن...

۰

«ز مثل زن»

نویسنده: ایمن جلیلی روایت اول شب بود و سرما… تمام شهر در خواب، آرام… من اما طبق وظیفه،در حال کشیک و بیدار… با صداى چرخ برانکارد، دستکش‌پوشیده و آمادۀ تحویل‌گرفتن بیمار شدم. با ورود...

۰

نکاتی آسیب‌شناسانه دربارۀ عورت‌نمایی

نویسنده: ایمن جلیلی برای آن‌ها که به زخم‌ها مرهمی از جنس بیماری می‌نهند. سال‌های ابتدایی دهۀ هفتاد تازه دانشگاه قبول شده بودم. شهری که در آن بزرگ شده بودم، شهری کوچک و آرام و...