نویسنده: مريم بهرمن

۰

نگاهی بر کمپین «پیش به‌سوی تغییر چهرۀ مردانۀ مجلس»

نویسنده: مریم بهرمن ضعفی در ارزیابی عملکرد فعالیت‌های فردی و گروهی وجود دارد و آن ضعف این است که کمتر فرد یا جمعی برای انجام «ندادن» کاری مؤاخذه می‌شود، کمتر فرد یا جمعی به‌دلیل...

۰

چرا نوشتن خود کنشگری ست ؟

نویسنده: مریم بهرمن ۱. «فعالان حوزۀ زنان» چه کسانی هستند؟ برای فعالیت در حوزۀ زنان چه تعریفی داریم؟ فعالان حوزۀ زنان را با چه شاخص‌هایی می‌توان تعریف و دسته‌بندی کرد؟ فمینیست‌های ایرانی چگونه تقسیم‌بندی...